Reckner Healthcare    Reckner Facilities
Blueberry    The Institute for Sensory Research


English | Français | Italiano | Español | 日本語 | Deutsch | Português | Suomi | Norsk (Bokmål) | Nederlands | Dansk | Svenska

Privatlivspolitik

Ikrafttrædelsesdato: 23. oktober 2018

 1. Generel Privatlivserklæring

  Denne privatlivspolitik indeholder oplysninger om, hvordan J. Reckner Associates, Inc. (d/b/a Blueberry, Institute for Sensory Research, Reckner Facilities, Reckner Healthcare, herefter omtalt som "Reckner", "vi", "os" og "vores") behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning (herefter omtalt som "GDPR"). Reckner er forpligtet til at beskytte dit privatliv og udvikle en teknologi, der giver dig den bedste og sikreste onlineoplevelse. Denne privatlivspolitik finder anvendelse for alle websider, der bærer Reckners navn, herunder recknermednet.com, reckner.com, recknerhealthcare.com, blue-berry.com, sensoryguidance.com og reckneropinions.com, samt for spørgeundersøgelsessider, der drives af Reckners partnere og som administrerer dataindsamling og -anvendelse. Du giver du dit samtykke til den datapraksis, der beskrives i denne politik, hvis du bruger en Reckner-webside eller udfylder en spørgeundersøgelse.

  J. Reckner Associates, Inc., med registreret adresse 1600 Manor Dr, Chalfont, PA 18914, United States of America og e-mailadresse privacy@reckner.com er den dataansvarlige (som defineret ved EU-forordning 2016/679 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 27. april 2016 vedrørende beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af persondata og den frie udveksling af sådanne data, som ophæver Direktiv 95/46/EC, herefter omtalt som “GDPR” eller "databeskyttelsesforordningen"), og har ansvaret for behandlingen af dine persondata i forbindelse med websiden.

  Den dataansvarliges repræsentant i Den Europæiske Union er:

  Wieneroiter Raffling Tenschert & Partner Rechtsanwälte GmbH (Advokatfirmaet WRTP)
  Universitätsring 12/1/13
  1010 Wien
  Østrig
  office@wrtp.at

 2. Hvilke personoplysninger behandler vi, og hvorfor?

  Personoplysninger er alle de oplysninger, der kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person (således som dette defineres ved GDPR). Vi behandler personoplysninger, der indsamles via vores webside og/eller spørgeundersøgelser.

  Det er frivilligt at afgive personoplysninger. Dog kan visse procedurer tage længere tid eller vise sig at være umulige, hvis man ikke oplyser sine personoplysninger.

  Vi behandler følgende personoplysningskategorier med henblik på opfyldelse af en kontrakt, hvor du er den ene part i, eller med henblik på tiltag på din foranledning, inden der indgås en kontrakt:
  på grundlag af dit samtykke i henhold til Artikel 6(1)(a) i GDPR,
  på grundlag af vores til enhver tid eksisterende legitime interesser (Artikel 6(1)(f) i GDPR), hvilket vil bestå i at opnå hvad der er formålet med en korrekt håndtering af vores webside og vores forretning og den korrekte styring af vores kunderelationer.

  1. Websidebesøg og -registrering

   Vi indsamler følgende personoplysninger, når du besøger websiden, eller når du registrerer dig til en spørgeundersøgelse, uanset om du er registreret bruger af websiden eller ej.

   • navn
   • log-in-detaljer
   • adgangskode
   • IP-adresse
   • websidebrug (dvs. hvordan du interagerer med vores webside)
   • oplysninger om din enhed (fx skærmstørrelse)
   • (socialt) netværksbruger-ID, hvis du anvender plug-ins på sociale netværk (fx "Synes om"-knap)
   • placering
   • offentligt indhold, som du har slået op på eller via websiden
  2. Deltagelse i spørgeundersøgelser

   Når du deltager i en spørgeundersøgelse, indsamler vi følgende oplysninger, medmindre andet angives i starten af undersøgelsen.

   • Adgangskode til spørgeundersøgelsen
   • IP-adresse
   • Enhedsoplysninger

   Vi kan behandle oplysninger om din brug af vores webside og serviceydelser. Data vedrørende brugsmønstre kan omfatte IP-adresse, geografisk placering, browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, besøgets varighed, sidevisninger og websidenavigation samt oplysninger om tidspunkt, hyppighed og mønster for brug af servicen.

   Vi anvender din IP-adresse samt cookies til at indsamle dine personoplysninger og til at cache-opbevare autentificeringsoplysninger og til lejlighedsvis at opbevare oplysninger om undersøgelsesstatus eller -gennemførelse.

   • IP-adresse: Din IP (Internet Protocol)-adresse er et tal, der er unikt for din computer, og som den automatisk bliver tildelt af din internetserviceleverandør (ISP). Hver gang du besøger websiden, logges og registreres din IP-adresse automatisk i vores serverlogfiler, hvoraf vi kan se de(t) tidspunkt(er), du besøgte websiden og de(n) individuelle side(r), du har besøgt.
   • Cookies: En cookie er en fil, der indeholder et identifikationselement (en streng af bogstaver og tal), der sendes fra en internet-server til en internet-browser og som opbevares i browseren. Identifikationselementet sendes så tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren. Cookies kan være enten "permanente cookies" eller "midlertidige cookies": en permanent cookie gemmes af en internetbrowser og forbliver gyldig indtil dens forudindstillede udløbsdato, medmindre den slettes af brugeren inden udløbsdatoen; en midlertidig cookie udløber derimod, når besøget afsluttes, når internetbrowseren lukkes. Cookies indeholder typisk ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere en bruger, men de personoplysninger, som vi opbevarer kan blive knyttet til de oplysninger der gemmes i og indhentes via cookies. De fleste browsere giver dig mulighed for at afvise cookies og for at slette cookies. Måden som dette gøres på, varierer fra browser til browser og fra version til version. Du kan imidlertid få ajourført information om blokering og sletning af cookies

   Vi anvender Google Analytics til at analysere brugen af de af vores websider, der ikke er spørgeundersøgelsesider. Google Analytics indsamler oplysninger om brug af hjemmesiden ved hjælp af cookies. De indsamlede oplysninger vedrørende vores webside bruges til at oprette rapporter om brugen af vores webside. Googles privatlivspolitik kan ses her: https://www.google.com/policies/privacy/

  3. Særlige funktioner, valgmuligheder og andre formål

   Vi kan også behandle følgende personoplysninger udover dem, der er angivet under 1. ovenfor, til de herunder beskrevne formål.

   • personlige oplysninger (fornavn/efternavn/alder/uddannelse/arbejdsområde)
   • telefonnummer
   • e-mailadresse
   • postadresse

   Vi kan anvende personoplysninger til følgende formål:

   1. Til at gennemføre vores spørgeundersøgelser og debatter

    • Vi anvender dine personoplysninger til at gennemføre spørgeundersøgelser, til at bede dig om at udfylde spørgeskemaer eller gennemføre interviews/onlinedebatter. Juridisk grundlag for behandling: Dit samtykke.
   2. Til at respondere på dine anmodninger/administrativ kontakt

    • Respondering på henvendelser, spørgsmål og kommentarer, samt opfyldelse af anmodninger. Du har mulighed for at kontakte os via websiden. Hvis du sender os en besked via websiden, vil vi anvende dine personoplysninger, således at vi kan behandle dine spørgsmål, forslag eller klager. Som hovedregel videresender vi ikke anmodninger eller forespørgsler til tredjeparter. Juridisk grundlag for behandling: Vores legitime interesse i at besvare din henvendelse.
    • For at udsende administrationsrelateret information, fx information vedrørende websiden og ændringer i vores vilkår, betingelser og politikker. Vi anvender dine personoplysninger til at forsyne dig med vigtige oplysninger vedrørende websiden, dine transaktioner og eventuelle ændringer i vores vilkår og betingelser, vores politikker eller denne privatlivspolitik ("Vigtige e-mails"). Juridisk grundlag for behandling: Vores legitime interesse i at informere dig via e-mail om vores websides løbende proces, vores vilkår og betingelser, vores politikker og denne privatlivspolitik.
   3. IT-administration

    • Vi kan anvende dine personoplysninger til at foretage en diagnose af serverproblemer, administrere websiden og/eller spørgeundersøgelsen og kontrollere at den fungerer korrekt. Det juridiske grundlag for behandlingen er vores legitime interesse i at administrere vores IT-systemer og netværk og tilsikre at websiden fungerer rent teknisk.
   4. Udsendelse af markedsføringsmeddelelser

    • Vi anvender fx dine personoplysninger til at sende dig meddelelser i forbindelse med direkte markedsføring via e-mail og for at bede dig om at gennemføre spørgeskemaer og spørgeundersøgelser. Blandt vores markedsføringsmeddelelser er vores nyhedsbrev, som du kan abonnere på. Det juridiske grundlag for behandlingen er dit samtykke. Du kan altid trække dit samtykke til at modtage disse meddelelser tilbage. Du kan også opsige dit abonnement på markedsføringsrelateret kommunikation ved hjælp af de dertil egnede links i disse meddelelser.
 3. Hvem videregiver vi DINE PERSONOPLYSNINGER til?

  For at kunne levere og markedsføre vores serviceydelser deler vi personoplysningerne med følgende betroede partnere:

  • Microsoft Office 365: er vores partner i forhold til levering af de forretningsværktøjer, der anvendes af vores medarbejdere til kommunikere og levere vores kernetjenester.
  • Microsoft Azure: er vores primære partner for levering af virtuelle maskiner og applikationstjenester.
  • SWIFT Prepaid Solutions: er vores primære partner for levering af betalingstjenester.
  • Amazon AWS: er vores sekundære partner for levering af virtuelle maskiner, applikations- og betalingsdistributionstjenester.
  • MailChimp: er vores primære partner for levering af markedsføringsbudskaber.
  • Insightly: er vores CRM-partner
  • FocusVision: er vores sekundære partner for levering af internetundersøgelsestjenester.
  • Recollective: er vores udbyder til internetdebatter.
  • MailGun: er en sekundær leverandør af e-maildistributionstjenester.
  • GlobaLexicon: er vores primære oversættelsespartner.
  • Google: vi anvender Google Analytics til at spore brugerinteraktioner med vores markedsføringssider.
  • Når vi videregiver oplysninger til tredjepartsselskaber (fx analyse- eller internethostingudbydere), sikrer vi, at deres sikkerhedsniveau er det samme som vores.
  • Vi kan videregive personoplysninger til en virksomhed indenfor vores koncerngruppe (dvs vores datterselskaber, vores koncerns moderselskab og dettes datterselskaber) i det omfang at dette med rimelighed er nødvendigt til de formål og på det juridiske grundlag, der er defineret i denne politik. Oplysninger om vores koncerngruppe kan ses på www.reckner.com.
  • Vi kan videregive personoplysninger til vores professionelle rådgivere i det omfang det med rimelighed er nødvendigt for at styre risici, indhente professionel rådgivning eller med henblik på at etablere, udøve eller forsvare et retskrav, uanset om dette foregår ved en domstol eller i ved administrativ eller udenretslig procedure.
  • Vi kan videregive personoplysninger til de IT-serviceleverandører, som vi anvender.
  • Vi kan videregive dine personoplysninger til vores klienter, leverandører eller underleverandører, fx spørgeundersøgelsespartnere i det omfang det rimeligvis er nødvendigt for at kunne opfylde betingelserne i en kontrakt, hvor du er den ene part.
  • Vi kan antage en uafhængig tredjepart til at hjælpe med analyse eller indsamling af forskningsdata. Reckner vil ikke antage en sådan underleverandør, hvis denne ikke erklærer sig indforstået med at efterleve nærværende privatlivspolitik.
  • Finansielle transaktioner med relation til vores webside og tjenester håndteres af vores betalingstjenesteleverandører, SWIFT, Prepaid Solutions og Amazon AWS. Vi vil kun videregive transaktionsdata til vores betalingstjenesteleverandører i det omfang det er nødvendigt for at kunne behandle betalinger, refundere sådanne betalinger eller for at behandle klager og henvendelser med relation til sådanne betalinger og refusionsbetalinger. Du finder information om betalingstjenesteleverandørernes privatlivspolitikker og -praksis på https://www.swiftprepaid.com/support/privacy og https://aws.amazon.com/privacy/ .
 4. Juridisk betinget videregivelse eller videregivelse til offentlige myndigheder

  • Vi kan videregive personoplysninger, hvor sådan en videregivelse er påkrævet for at kunne efterleve en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser. Vi kan også videregive personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav, uanset om dette foregår ved en domstol eller ved en administrativ eller udenretslig procedure.
  • I visse tilfælde kan vi ved modtagelse af gyldig retslig instruks være pålagt at skulle videregive personoplysninger som svar på en lovlig anmodning fra en offentlig myndighed, herunder med henblik på at imødekomme krav der vedrører den nationale sikkerhed eller fra politimyndigheder.
 5. Hvilke overførsler af personoplysninger udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde foretager vi?

  For at kunne nå de mål, der beskrives i nærværende privatlivspolitik, overfører vi dine personoplysninger til følgende lande udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("Tredjelande"), der regnes for at sikre et passende beskyttelsesniveau i henhold til Artikel 45 i GDPR.
  USA

  • Standardiserede databeskyttelsesbestemmelser godkendt af EU-Kommissionen i medfør af Artikel 46(2) i GDPR og
  • EU-U.S. Privacy Shield for overførsler til enheder beliggende i USA.
  • I tilfælde af videre overførsel af data for EU-borgere, der modtages i medfør af the EU-US Privacy Shield, forbliver J. Reckner Associates Inc. ansvarlig.
 6. Tredjeparters websider

  Websiden kan linke til tredjeparters websider. Linkforbundne sider, der hostes af tredjeparter, herunder websider der tilhører vores datterselskaber, er uden for vores kontrol og vi påtager os derfor intet ansvar for den databeskyttelsespraksis, der anvendes af disse tredjeparter. Websiden anvender også softwarekomponenter såsom plug-ins fra sociale og andre netværk, fx Facebook, LinkedIn og YouTube. Disse plug-ins kan identificeres via et logo eller en "Synes godt om"-knap (Facebook). Når du besøger websider, der anvender denne type plug-in, opretter din browser automatisk forbindelse til netværkets servere, og sender indholdet af disse plug-ins til din browser, og integrerer dem i websiden. Resultatet er at oplysningen om, at du har besøgt vores webside, videresendes til det relevante netværk. Hvis du klikker på "Synes godt om"-knappen, bliver oplysningerne overført direkte til Facebook og opbevaret der. Disse netværkers databeskyttelsespolitikker indeholder yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af deres indsamling, behandling og anvendelse af data, om dine rettigheder og om indstillinger, der kan hjælpe dig med at beskytte dit privatliv.

 7. Hvilke rettigheder har du i forhold til behandling af dine personoplysninger, hvor kan du udøve dine rettigheder og hvordan kan du kontakte os?

  Du har ret:

  • til at modtage en kopi af alle de personoplysninger, som vi er i besiddelse af om dig, med visse relaterede oplysninger,
  • til at kræve at vi ajourfører eller retter eventuelt forkerte personoplysninger eller fuldstændiggør eventuelt ufuldstændige personoplysninger,
  • til at kræve at vi ophører med at behandle dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.

  Du har også ret, under visse omstændigheder:

  • til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger,
  • til at kræve at vi sletter dine personoplysninger,
  • til at "begrænse" vores behandling af dine personoplysninger, således at den kun kan fortsætte med meget stramme begrænsninger og
  • til at kræve, at de personoplysninger, som du har videregivet til os, og som behandles på grundlag af dit samtykke eller udførelsen af en kontrakt mellem dig og os, bliver kopieret til dig eller til enhver modtager, som du angiver.

  Hvis du ønsker at påberåbe dig en eller flere af ovenfor anførte rettigheder i forhold til information, rettelse, sletning af data, begrænsning af databehandling, eller din ret til indsigelse eller til at få dine data overført, eller behandlingen af dine data blokeret, kan du kontakte os som følger:

  J. Reckner Associates, Inc.
  1600 Manor Dr
  Chalfont, PA 18914
  USA
  privacy@reckner.com

  Angiv venligst, hvilke oplysninger du ønsker at vi tjekker eller ændrer. Hvis du er utilfreds med vores behandling af din klage eller resultatet af heraf, kan du påberåbe dig bindende voldgift eller henvise din klage til et datapanel.

 8. Opbevaringsperioder

  Dine personoplysninger vil kun blive behandlet så længe, som vi med rimelighed anser det for nødvendigt for at kunne nå de mål, der er angivet under Punkt B ovenfor og således som det er tilladt i medfør af relevant lovgivning. Vi vil under alle omstændigheder opbevare dine personoplysninger lige så længe som det er påkrævet i medfør af lovbestemte forpligtelser eller hvor eventuelle juridiske krav endnu ikke er forældede.

 9. Vores kontaktoplysninger

  Denne hjemmeside ejes og drives af:

  J. Reckner Associates, Inc.
  1600 Manor Dr
  Chalfont, PA 18914
  USA
  privacy@reckner.com

 10. Ændringer i denne Privatlivspolitik

  Vi kan fra tid til anden opdatere denne politik ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside. Du bør derfor med jævne mellemrum besøge denne side for at sikre dig, at du er indforstået med eventuelle ændringer i denne politik. Vi kan orientere dig om væsentlige ændringer i denne politik via e-mail.

 11. Relevant lovgivning

  Denne politik er underlagt og skal forstås i overensstemmelse med GDPR, USA's lovgivning og enhver anden relevant lovgivning i Den Europæiske Union. Som et selskab med base i USA er vi underlagt the U.S. Federal Trade Commissions (FTC) ret til at foretage undersøgelser og håndhæve lovgivning.