Reckner Healthcare    Reckner Facilities
Blueberry    The Institute for Sensory Research


English | Français | Italiano | Español | 日本語 | Deutsch | Português | Suomi | Norsk (Bokmål) | Nederlands | Dansk | Svenska

Integritetspolicy

Gäller från: 23 oktober 2018

 1. Allmän integritetspolicy

  Denna integritetspolicy ger dig information om hur J. Reckner Associates, Inc. (d/b/a Blueberry, Institute for Sensory Research, Reckner Faciliteter, Reckner Healthcare nedan kallade ”Reckner”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), kommer att behandla dina personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad ”GDPR”). Reckner har åtagit sig att skydda din integritet och utveckla teknik som ger dig den mest kraftfulla och säkra onlineupplevelsen. Denna integritetspolicy gäller för alla Reckner-varumärkta webbplatser inklusive recknermednet.com, reckner.com, recknerhealthcare.com, blue-berry.com, sensoryguidance.com och reckneropinions.com samt även för att undersökningswebbplatser som kan drivas av partners till Reckner och reglerar insamling och användning av data. Genom att använda en Reckner-webbplats eller delta i en undersökning samtycker du till de datarutiner som beskrivs i denna policy.

  J. Reckner Associates, Inc., med säte på 1600 Manor Dr, Chalfont, PA 18914, USA och e-postadressen privacy@reckner.com är personuppgiftsansvarig (i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG, nedan kallad ”GDPR” eller ”Allmänna dataskyddsförordningen”), ansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med webbplatsen.

  Representanten för den personuppgiftsansvarige i Europeiska unionen är:

  Wieneroiter Raffling Tenschert & Partner Rechtsanwälte GmbH (WRTP Advokater)
  Universitätsring 12/1/13
  1010 Wien
  Österrike
  office@wrtp.at

 2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

  Personuppgifter ska innebära all information relaterad till en identifierad eller icke identifierad fysisk person (enligt betydelsen i GDPR). Vi behandlar personuppgifter som samlas in via vår webbplats och/eller våra undersökningar.

  Tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt. Men om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kan processerna försenas eller bli omöjliga.

  Vi behandlar följande kategorier av dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal där du är en av parterna eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås;
  på grundval av ditt samtycke enligt artikel 6(1)(a) i GDPR;
  på grundval av vårt rådande legitima intresse (artikel 6(1)(f) GDPR) som är att uppnå syftena med korrekt administration av vår webbplats och verksamhet samt korrekt hantering av våra kundrelationer.

  1. Besök och registrering på webbplatsen

   Vi samlar in följande personuppgifter när du besöker webbplatsen eller registrerar dig för att delta i undersökningar, oavsett om du är en registrerad användare av webbplatsen eller inte:

   • namn
   • inloggning
   • lösenord
   • IP-adress
   • webbplatsens användning (dvs. hur du interagerar med vår webbplats)
   • information om din enhet (t.ex. skärmstorlek)
   • (socialt) nätverksanvändar-ID om du använder insticksprogram för sociala nätverk (t.ex. ”Gilla”-knapp)
   • plats
   • offentligt innehåll du kanske har lagt ut på eller via webbplatsen
  2. Deltagande i undersökning

   När du deltar i en undersökning samlar vi in följande personuppgifter såvida inte annat anges i början av själva undersökningen.

   • Lösenord för undersökningen
   • IP-adress
   • Enhetsinformation

   Vi kan behandla uppgifter om din användning av vår webbplats och våra tjänster. Användningsuppgifter kan inkludera din IP-adress, geografiska plats, typ och version av webbläsare, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar, samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din tjänstanvändning.

   Vi kommer att använda din IP-adress, såväl som cookies för att samla in dessa personuppgifter samt för att cachelagra autentiseringsinformation och ibland fortsätta undersökningens förlopp eller slutförande:

   • IP-adress: Din IP-adress (internetprotokoll) är ett unikt nummer för din dator som automatiskt tilldelas till den av din internetleverantör (ISP). Varje gång du besöker webbplatsen loggas och registreras din IP-adress automatiskt i våra serverloggfiler, som visar tid(er) när du besökte webbplatsen och de enskilda sidorna du tittade på.
   • Cookies: En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen ”beständiga” cookies eller ”sessionscookies”: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och förbli giltig tills dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att upphöra vid slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs. Cookies innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen lagrad i och erhållen från cookies. De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies och ta bort cookies. Metoderna för detta varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få aktuell information om blockering och radering av cookies

   Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår(a) webbplats(er) som inte innehåller undersökningar. Google Analytics samlar in information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies. Den insamlade informationen om vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles integritetspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/

  3. Specialfunktioner, alternativ och andra ändamål

   Vi kan också behandla följande personuppgifter utöver vad som anges under 1. ovan, för de syften som beskrivs nedan:

   • personuppgifter (förnamn/efternamn/ålder/utbildning/specialisering)
   • telefonnummer
   • e-postadress
   • postadress

   Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

   1. genomföra våra undersökningar och diskussioner

    • Vi använder dina personuppgifter för att göra undersökningar och för att be dig fylla i frågeformulär eller genomföra intervjuer/onlinediskussioner. Rättslig grund för behandling: ditt samtycke.
   2. Svara på dina frågor/Administrativa interaktioner

    • Svara på dina förfrågningar, frågor och kommentarer samt uppfylla dina önskemål. Du har möjlighet att kontakta oss via webbplatsen. Om du skickar ett meddelande via webbplatsen använder vi dina personuppgifter för att hjälpa oss att hantera alla förfrågningar, förslag och klagomål du kan ha. Vi kommer i allmänhet inte vidarebefordra några begäranden eller förfrågningar till tredje part. Rättslig grund för behandling: våra berättigade intressen att besvara dina frågor.
    • För att skicka administrativ information till dig, till exempel information om webbplatsen och ändringar av våra villkor och policyer. Vi använder dina personuppgifter för att ge dig viktig information om webbplatsen, dina transaktioner och eventuella förändringar i våra villkor, vår policy eller denna integritetspolicy (”Viktiga e-postmeddelanden”). Rättslig grund för behandling: våra berättigade intressen att informera dig via e-post om utvecklingen av vår webbplats, våra villkor, vår policy och denna integritetspolicy.
   3. IT-administration

    • Vi kan använda dina personuppgifter för att diagnostisera serverproblem, administrera webbplatsen och/eller undersökningen och kontrollera att de fungerar korrekt. Rättslig grund för behandling är våra berättigade intressen att administrera våra IT-system och nätverk och säkerställa att webbplatsen fungerar tekniskt.
   4. Skicka marknadsföringsmeddelanden

    • Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig direktmarknadsföringsmeddelanden via e-post och för att till exempel be dig fylla i frågeformulär och undersökningar. Bland våra marknadsföringsmeddelanden finns vårt nyhetsbrev, som du kan prenumerera på. Rättslig grund för behandling är ditt samtycke. Du kan dra tillbaka ditt samtycke till att motta dem när som helst. Du kan också avsluta prenumerationen på marknadsföringsrelaterade meddelanden via länken för att avsluta prenumerationen på dessa meddelanden.
 3. Med vem delar vi dina personuppgifter?

  För att tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster delar vi personuppgifter med följande betrodda partner:

  • Microsoft Office 365: är vår partner som levererar vår uppsättning affärsverktyg som används av vår personal för att kommunicera och leverera våra huvudsakliga tjänster.
  • Microsoft Azure: är vår primära partner som levererar virtuella maskiner och applikationstjänster.
  • SWIFT Prepaid Solutions: är vår primära partner för leverans av betaltjänster.
  • Amazon AWS: är vår sekundära partner för leverans av virtuella maskiner, applikations- och betalningsdistributionstjänster.
  • MailChimp: är vår primära partner för att leverera marknadsföringsmeddelanden.
  • Insightly: är vår CRM-partner
  • FocusVision: är vår sekundära partner för att tillhandahålla webbundersökningstjänster.
  • Recollective: är vår leverantör av webbdiskussioner.
  • MailGun: är en sekundär leverantör av e-postdistributionstjänster.
  • GlobaLexicon: är vår primära översättningspartner.
  • Google: vi använder Google Analytics för att spåra användarinteraktioner med våra marknadsföringswebbplatser.
  • När vi överför din information till tredjepartsföretag (t.ex. analys- eller webbhotellsleverantörer) kommer vi att se till att de har samma säkerhetsnivå som vi.
  • Vi kan lämna ut dina personuppgifter till alla medlemmar i vår koncern (detta innebär våra dotterbolag, vårt förvaltningsbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt nödvändigt för ändamålen och på de rättsliga grunder som anges i denna policy. Information om vår koncern finns på www.reckner.com.
  • Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra professionella rådgivare i den mån det är rimligt nödvändigt för att hantera risker, erhålla professionell rådgivning eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.
  • Vi kan lämna ut dina personuppgifter till IT-tjänsteleverantörer som vi använder.
  • Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra kunder, leverantörer eller underleverantörer, t.ex. undersökningspartner i den mån det är rimligt nödvändigt för att uppfylla ett avtal som du är part i.
  • Vi kan anlita en oberoende tredjepartsentreprenör för att hjälpa till med analys eller insamling av undersökningsdata. Reckner kommer inte att anlita en underleverantör om de inte samtycker till att följa denna integritetspolicy.
  • Finansiella transaktioner relaterade till vår webbplats och våra tjänster hanteras av våra betaltjänstleverantörer, SWIFT Prepaid Solutions och Amazon AWS. Vi kommer endast att dela transaktionsdata med våra betaltjänstleverantörer i den mån som krävs för att behandla dina betalningar, återbetala sådana betalningar samt hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och återbetalningar. Du hittar information om betaltjänstleverantörernas integritetspolicyer och rutiner på https://www.swiftprepaid.com/support/privacy och https://aws.amazon.com/privacy/.
 4. Utlämnande av juridiska skäl eller på myndighetsbegäran

  • Vi kan lämna ut dina personuppgifter där sådan utlämning är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet som vi är ålagda, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter när sådan utlämning är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, oavsett om detta sker inom ett domstolsförfarande eller inom ett administrativt eller ett utomrättsligt förfarande.
  • I vissa situationer kan vi bli skyldiga att lämna ut dina personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla kraven på nationell säkerhet eller brottsbekämpning, efter mottagande av ett giltigt juridiskt åläggande.

 5. Vilka överföringar av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utför vi?

  För att uppnå de syften som beskrivs i denna integritetspolicy överför vi dina personuppgifter till följande länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”Tredje länder”) som anses säkerställa en adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 i GDPR:
  USA

  • Standardklausuler för dataskydd som antagits av EU-kommissionen enligt artikel 46 punkt 2 i GDPR och
  • Privacy Shield mellan EU och USA för överföringar till enheter belägna i USA
  • I fall av vidareöverföring till tredje part av uppgifter om personer i EU som mottagits i enlighet med Privacy Shield mellan EU och USA förblir J. Reckner Associates, Inc. ansvarigt.
 6. Tredje parts webbplatser

  Webbplatsen kan vara länkad till tredje parts webbplatser. Länkade webbplatser som drivs av tredje parter, inklusive webbplatser som tillhör våra dotterbolag, ligger utanför vår kontroll och vi tar därför inget ansvar för de dataskyddsrutiner som tillämpas av dessa tredje parter. Webbplatsen använder också programvarukomponenter som insticksprogram från sociala och andra nätverk, som Facebook, LinkedIn och YouTube. Insticksprogram kan identifieras med en logotyp eller en ytterligare ”Gilla”-knapp (Facebook). När du besöker webbplatser som använder den här typen av insticksprogram skapar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till nätverkens servrar och skickar innehållet i insticksprogrammen till din webbläsare och integrerar dem sedan i webbplatsen. Som resultat kommer informationen att du besökte vår webbplats att vidarebefordras till det relevanta nätverket. Om du klickar på ”Gilla”-knappen överförs informationen direkt till Facebook och lagras där. Dessa nätverks integritetspolicyer ger ytterligare information om syftet och omfattningen av deras insamling, behandling och användning av data, om dina rättigheter och om inställningar som kan hjälpa dig att skydda din integritet.

 7. Vilka är dina rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, hur kan du utöva dem och hur kan du kontakta oss?

  Du har rätt:

  • att få en kopia av alla personuppgifter vi innehar om dig, med viss relaterad information;
  • att kräva att vi uppdaterar eller korrigerar felaktiga personuppgifter, eller kompletterar ofullständiga personuppgifter;
  • att kräva att vi slutar behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

  Du har också rätt, under vissa omständigheter:

  • att invända mot behandlingen av dina personuppgifter;
  • att kräva att vi raderar dina personuppgifter;
  • att ”begränsa” vår behandling av dina personuppgifter, så att den bara kan fortsätta med förbehåll för mycket snäva begränsningar; och
  • att kräva att personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som behandlas baserat på ditt samtycke eller uppfyllande av ett avtal mellan dig och oss, ska ”överföras” till dig eller till någon mottagare som du har utsett.

  Om du vill utöva någon av dina ovanstående rättigheter till information, korrigering, radering av personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling, rätt att invända, att få dina personuppgifter överförda eller att få behandling av dina personuppgifter blockerad, kan du kontakta oss på följande sätt:

  J. Reckner Associates, Inc.
  1600 Manor Dr
  Chalfont, PA 18914
  USA
  privacy@reckner.com

  Specificera vilken information du vill att vi ska granska eller ändra. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt klagomål eller resultatet, kan du åberopa bindande skiljedom eller vidarebefordra ditt klagomål till en datapanel.

 8. Lagringsperioder

  Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge vi rimligen anser det nödvändigt för att uppnå de syften som anges i punkt B ovan och som är tillåtet enligt tillämplig lag. Vi kommer under alla omständigheter att lagra dina personuppgifter så länge det finns lagstadgade lagringsskyldigheter eller eventuella rättsliga anspråk ännu inte har preskriberats.

 9. Våra kontaktuppgifter

  Denna webbplats ägs och drivs av:

  J. Reckner Associates, Inc.
  1600 Manor Dr
  Chalfont, PA 18914
  USA
  privacy@reckner.com

 10. Ändringar i denna integritetspolicy

  Vi kan ibland uppdatera denna policy genom att publicera en ny version på vår webbplats. Därför bör du kontrollera denna sida emellanåt för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy. Vi kan meddela dig väsentliga ändringar av denna policy via e-post.

 11. Gällande lag

  Denna policy regleras av och ska tolkas i enlighet med GDPR, USA:s lagar och alla andra tillämpliga lagar i Europeiska unionen. Som ett företag baserat i USA är vi underställda utrednings- och verkställighetsbefogenheterna hos US Federal Trade Commission (FTC).