Reckner Healthcare    Reckner Facilities
Blueberry    The Institute for Sensory Research


English | Français | Italiano | Español | 日本語 | Deutsch | Português | Suomi | Norsk (Bokmål) | Nederlands | Dansk | Svenska

Privacybeleid

Datum van inwerkingtreding: 23 oktober 2018

 1. Algemene privacyverklaring

  Het Privacybeleid verschaft u informatie over hoe J. Reckner Associates, Inc. (d/b/a Blueberry, Institute for Sensory Research, Reckner Facilities, Reckner Healthcare, hierna aangeduid als "Reckner", "we", "wij" en "ons/onze"), uw persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna aangeduid als "AGV"). Reckner hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle productwebsites van Reckner, waaronder recknermednet.com, reckner.com, recknerhealthcare.com, blue-berry.com, sensoryguidance.com and reckneropinions.com, alsook de enquȇtewebsites die worden geëxploiteerd door partners, en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door gebruik te maken van een Reckner-website of deel te nemen aan een enquête, verklaart u zich akkoord met de in dit Privacybeleid beschreven praktijken.

  J. Reckner Associates, Inc., met maatschappelijke zetel in 1600 Manor Dr, Chalfont, PA 18914, Verenigde Staten van Amerika en e-mailadres privacy@reckner.com is de verantwoordelijke gegevenscontroller voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de website in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens, en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna aangeduid als de "AGV" of "Algemene verordening gegevensbescherming".

  De vertegenwoordiger van de controller in de Europese Unie is:

  Wieneroiter Raffling Tenschert & Partner Rechtsanwälte GmbH (WRTP Advocaten or WRTP Advocatenbureau)
  Universitätsring 12/1/13
  1010 Wenen
  Oostenrijk
  office@wrtp.at

 2. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

  Persoonsgegevens bieden informatie die herleidbaar is naar een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is, of kan worden geïdentificeerd (in de zin van de AGV). We verwerken persoonsgegevens die worden verzameld via onze website en/of enquêtes.

  Het verschaffen van persoonsgegevens is vrijwillig. Het niet verschaffen van uw persoonsgegevens kan er echter toe leiden dat processen worden uitgesteld of niet worden uitgevoerd.

  Wij verwerken de volgende categorieën van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract af te sluiten;
  op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1 (a) van de AGV,
  op basis van een overheersend gerechtvaardigd belang (artikel 6 (1) (f) AGV)) voor het bereiken van de doelstellingen van de efficiënte administratie van onze website en ons bedrijf en een goed beheer van onze klantenrelaties.

  1. Websitebezoeken en registratie

   Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens wanneer u de website bezoekt of zich registreert om enquêtes in te vullen, of u nu een geregistreerde gebruiker van de website bent of niet:

   • naam
   • gebruikersnaam
   • wachtwoord
   • IP-adres
   • gebruik van de website (d.w.z. hoe u met onze website omgaat)
   • informatie over uw apparaat (bijv. de grootte van het scherm)
   • (sociaal) netwerk gebruikers-ID, als u gebruik maakt van sociale netwerk plug-ins (bijv. "Like" knop)
   • locatie
   • openbare inhoud die u mogelijk op of via de website heeft geplaatst
  2. Deelname aan enquêtes

   Tenzij anders vermeld aan het begin van de enquête zelf, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens, wanneer u een enquête invult.

   • Enquête-wachtwoord
   • IP-adres
   • Apparaatinformatie

   Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten verwerken. De gebruikersgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden, evenals informatie over de timing, de frequentie en het gebruikersgedrag van de service.

   Wij zullen uw IP-adres en cookies gebruiken om deze persoonsgegevens te verzamelen en om authenticatie-informatie in het cachegeheugen op te slaan en om af en toe de voortgang of uitvoering van de enquête voort te zetten:

   • IP-adres: Uw IP-adres (internetprotocol) is een nummer dat uniek is voor uw computer en dat automatisch wordt toegewezen door uw Internet-Service Provider (ISP). Elke keer dat u de website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch geregistreerd en opgenomen in onze serverlogbestanden die de tijd(en) tonen waarop u de website hebt bezocht en de individuele pagina('s) die u hebt bekeken.
   • Cookies: Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt elke keer teruggestuurd naar de server als de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen zowel "permanente" als "sessie"-cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze voorafgaand aan de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies. De meeste browsers staan u toe om cookies te weigeren en om cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen verschillen van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter wel actuele informatie krijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies.

   Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website(s) die geen enquêtes bevatten, te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De informatie die wordt verzameld met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten te maken over het gebruik van onze website. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/

  3. Bijzondere kenmerken, opties en andere doeleinden

   Naast de onder 1. genoemde persoonsgegevens kunnen wij ook de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierna beschreven doeleinden:

   • persoonsgegevens (voornaam/achternaam/leeftijd/opleiding/beroepsspecialisatie)
   • telefoonnummer
   • e-mailadres
   • postadres

   Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

   1. onze enquêtes en gesprekken uitvoeren

    • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om enquêtes af te nemen, u te vragen vragenlijsten in te vullen of interviews te houden / online gesprekken te voeren. Rechtsgrond voor de verwerking: uw toestemming.
   2. Reageren op uw verzoeken of administratieve interactie

    • Reageren op uw vragen en opmerkingen en uw verzoeken beantwoorden. U heeft de mogelijkheid om via de website contact met ons op te nemen. Als u ons via de website een bericht stuurt, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons te helpen bij het behandelen van uw vragen, suggesties en klachten. Wij zullen over het algemeen geen verzoeken of vragen doorsturen naar derden. Rechtsgrond voor de verwerking: onze legitieme belangen om uw vragen te beantwoorden.
    • Om u administratieve informatie te sturen, bijvoorbeeld informatie over de website en wijzigingen in onze voorwaarden en beleid. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u te voorzien van belangrijke informatie met betrekking tot de website, uw transacties en eventuele wijzigingen in onze voorwaarden, ons beleid of dit Privacybeleid ("Belangrijke e-mails"). Rechtsgrond voor de verwerking: onze legitieme belangen om u per e-mail te informeren over de evolutie van onze website, onze voorwaarden en bepalingen, ons beleid en dit Privacybeleid.
   3. IT-administratie

    • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het diagnosticeren van serverproblemen, het beheren van de website en/of de enquête en het controleren van de goede werking ervan. Rechtsgronden voor de verwerking zijn onze legitieme belangen om onze IT-systemen en netwerken te beheren en de technische werking van de website te waarborgen.
   4. Verzending van marketingcommunicatie

    • Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om marketingcommunicatie direct per e-mail naar u toe te sturen en u bijvoorbeeld te vragen om vragenlijsten en enquêtes in te vullen. Een van onze marketingcommunicatiemiddelen is onze nieuwsbrief, waarop u zich kunt abonneren. Rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming. U kunt uw toestemming om te ontvangen te allen tijde intrekken. U kunt zich ook afmelden voor marketing gerelateerde communicatie via de afmeldingslinks in deze communicatie.
 3. Met wie delen we UW PERSOONSGEGEVENS?

  Om onze diensten aan te bieden en op de markt te brengen, delen wij persoonlijke gegevens met de volgende vertrouwde partners:

  • Microsoft Office 365: is onze partner die onze business suite van tools levert die door onze medewerkers worden gebruikt om te communiceren en onze kerndiensten te leveren.
  • Microsoft Azure: is onze primaire partner die virtuele machines en applicatiediensten levert.
  • SWIFT Prepaid Solutions: is onze primaire partner voor het leveren van betalingsdiensten.
  • Amazon AWS: is onze secundaire partner voor de levering van virtuele machines, applicatie- en betalingsdistributiediensten.
  • MailChimp: is onze primaire partner voor het afleveren van marketingboodschappen.
  • Insightly: is onze CRM-partner
  • FocusVision: is onze secundaire partner voor het leveren van webenquêtediensten.
  • Recollective: is onze leverancier van webgesprekken.
  • MailGun: is een secundaire leverancier van e-maildistributiediensten.
  • GlobaLexicon: is onze primaire vertaalpartner.
  • Google: we gebruiken google analytics om de interacties van gebruikers met onze marketingsites bij te houden.
  • Wanneer wij uw gegevens overdragen aan derden (bijv. leveranciers van analyses of webhosting), zorgen wij ervoor dat zij hetzelfde veiligheidsniveau handhaven als wij.
  • Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze bedrijfsgroep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden, en op de wettelijke grondslagen, die in dit beleid zijn vastgelegd. Informatie over onze bedrijfsgroep is te vinden op www.reckner.com.
  • Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het beheer van risico's, het inwinnen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.
  • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de IT-dienstverleners die wij gebruiken.
  • Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze klanten, leveranciers of onderaannemers, bijvoorbeeld enquêtepartners, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent.
  • We kunnen een onafhankelijke derde inschakelen om te helpen bij de analyse of het verzamelen van onderzoeksgegevens. Reckner zal geen beroep doen op een onderaannemer, tenzij deze ermee instemt zich te houden aan dit Privacybeleid.
  • Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze leveranciers van betaaldiensten, SWIFT Prepaid Solutions en Amazon AWS. Wij zullen de transactiegegevens alleen met onze leveranciers van betaaldiensten delen voor zover dat nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. U kunt informatie over het privacybeleid en de praktijken van de aanbieders van betalingsdiensten vinden op https://www.swiftprepaid.com/support/privacy and https://aws.amazon.com/privacy/ .
 4. Juridische of overheidsinformatieverstrekking

  • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.
  • In bepaalde situaties kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken in navolging van rechtmatige verzoeken van de overheid, onder meer om te voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid of de wetshandhaving, na ontvangst van een geldig gerechtelijk bevel.
 5. Welke overdrachten van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte voeren we uit?

  Om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te bereiken, geven wij uw persoonsgegevens door aan de volgende landen buiten de Europese Economische Ruimte ("Derde landen") die geacht worden een adequaat beschermingsniveau te bieden krachtens artikel 45 van de AGV:
  De VS-

  • standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die die door de EU-Commissie volgens artikel 46, lid 2, van de AGV zijn goedgekeurd en
  • de EU-VS Privacy Shield voor doorgifte aan entiteiten gevestigd in de Verenigde Staten
  • In geval van doorgifte aan derden van gegevens van EU-personen die zijn ontvangen uit hoofde van de EU-VS Privacy Shield, blijft J. Reckner Associates, Inc. aansprakelijk.
 6. Websites van derden

  De website kan worden gekoppeld aan websites van derden. Gelinkte sites die door derden worden gehost, waaronder sites van onze filialen, vallen buiten onze controle en wij aanvaarden dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de praktijken inzake gegevensbescherming die door deze derden worden toegepast. De website maakt ook gebruik van softwarecomponenten zoals plug-ins van sociale en andere netwerken, zoals Facebook, LinkedIn en YouTube. De plug-ins zijn herkenbaar aan een logo of een extra "Like"-knop (Facebook). Wanneer u websites bezoekt die dit soort plug-ins gebruiken, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de servers van de netwerken, stuurt de inhoud van de plug-ins naar uw browser en integreert deze vervolgens in de website. Hierdoor wordt de informatie die u op onze website heeft bezocht, doorgestuurd naar het betreffende netwerk. Als u op de knop "Vind ik leuk" klikt, wordt de informatie direct naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Het gegevensbeschermingsbeleid van deze netwerken geeft nadere informatie over het doel en de omvang van hun verzameling, verwerking en gebruik van gegevens, over uw rechten en over instellingen die u kunnen helpen bij de bescherming van uw privacy.

 7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, hoe kunt u deze uitoefenen en hoe kunt u contact met ons opnemen?

  U hebt het recht:

  • om een kopie te ontvangen van alle persoonsgegevens die wij over u bewaren, met bepaalde gerelateerde informatie;
  • om van ons te eisen dat wij onjuiste persoonsgegevens bijwerken of corrigeren, of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen;
  • te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden stopzetten.

  U hebt ook het recht, in bepaalde omstandigheden:

  • om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen;
  • om onze verwerking van uw persoonsgegevens te "beperken", zodat deze slechts onder zeer strikte voorwaarden kan worden voortgezet; en
  • de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en die worden verwerkt op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract tussen u en ons, te laten "porteren" naar u of naar een door u aangewezen ontvanger.

  Indien u gebruik wilt maken van uw bovengenoemde rechten op informatie, correctie, verwijdering van gegevens, beperking van de gegevensverwerking, recht op bezwaar, het laten overdragen van uw gegevens of het blokkeren van de verwerking van uw gegevens, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

  J. Reckner Associates, Inc.
  1600 Manor Dr
  Chalfont, PA 18914
  Verenigde Staten van Amerika
  privacy@reckner.com

  Geef duidelijk aan welke informatie u wilt dat wij herzien of wijzigen. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw klacht omgaan, of over het resultaat daarvan, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage of uw klacht doorverwijzen naar een datapanel.

 8. Bewaartermijnen

  Uw persoonlijke gegevens worden slechts zolang bewaard als wij redelijkerwijs noodzakelijk achten voor het bereiken van de onder punt B genoemde doeleinden en zoals toegestaan volgens de geldende wetgeving. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in ieder geval zolang er wettelijke bewaarplicht bestaat of als mogelijke wettelijke aanspraken nog niet zijn verjaard.

 9. Onze contactgegevens

  Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

  J. Reckner Associates, Inc.
  1600 Manor Dr
  Chalfont, PA 18914
  Verenigde Staten van Amerika
  privacy@reckner.com

 10. Wijzigingen in dit Privacybeleid

  We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Controleer daarom af en toe deze pagina om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid. We kunnen u per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.

 11. Toepasselijk recht

  Dit beleid wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de AGV, de wetten van de VS en alle andere toepasselijke wetten in de Europese Unie. Als Amerikaans bedrijf zijn wij onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission (FTC).